Trafiknämnden

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ulla Hamilton (M)
Ordförande
2014-01-01 — 2014-10-20
Kommunfullm
Visa alla uppdrag för Ulla Hamilton
Daniel Helldén (MP)
Vice ordförande
2014-01-01 — 2014-10-20
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Helldén
Bo Arkelsten (M)
Ledamot
2014-01-01 — 2014-12-31
kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bo Arkelsten
Daniel Valiollahi (M)
Ledamot
2014-01-01 — 2014-12-31
kommunfullm
Datevig Tjärnberg (M)
Ledamot
2014-01-01 — 2014-12-31
kommunfullm
Marie Agmén (M)
Ledamot
2014-01-01 — 2014-12-31
E-post: marie.agmen@tele2.se
Visa alla uppdrag för Marie Agmén
Mark Klamberg (L)
Ledamot
2014-01-01 — 2014-03-24
Martin Hansson (MP)
Ledamot
2014-01-01 — 2014-12-31
Intern gruppledare
Mobil: 0739-30 66 14
E-post: martin.g.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Martin Hansson
Jonas Naddebo (C)
Ledamot
2014-01-01 — 2014-12-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Malte Sigemalm (S)
Ledamot
2014-01-01 — 2014-12-31
miljöchef
Mobil: 070-885 10 36
E-post: malte.sigemalm@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Malte Sigemalm
Annika Ödebrink (S)
Ledamot
2014-01-01 — 2014-12-31
Ombudsman
E-post: annika.odebrink@telia.se
Visa alla uppdrag för Annika Ödebrink
Oskar Levin (S)
Ledamot
2014-01-01 — 2014-12-31
Tobias Johansson (V)
Ledamot
2014-01-01 — 2014-12-31
Livsmedelsinspektör och kommunalpolitiker
E-post: tobias.johansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Tobias Johansson
Inga-Lill Larsson (M)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
aukt. Revisor
Christer Swärd (M)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
Ole-Jörgen Persson (M)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
Politisk sekreterare
Telefon: 0738-404065
Mobil: 0738-404065
E-post: ole-jorgen.persson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Ole-Jörgen Persson
Christer Ångström (M)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
Jurist
Charlotta Schenholm (L)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
management konsult
Jesper Svensson (L)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
Mobil: 0708-15 49 52
E-post: jesper.svensson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Jesper Svensson
Hampus Rubaszkin (MP)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
Mobil: 073-617 33 89
E-post: hampus.rubaszkin@mp.se
Visa alla uppdrag för Hampus Rubaszkin
Petra Schagerholm (MP)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
E-post: petra@schagerholm.se
Visa alla uppdrag för Petra Schagerholm
Göran Oljeqvist (KD)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
Kommendörkapten
Margareta Stavling (S)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
PA-konsult
Mobil: 076-803 20 99
E-post: margareta.stavling@telia.com
Visa alla uppdrag för Margareta Stavling
Jimmy Lindgren (S)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
Tidningsbud
Mobil: 070-738 65 24
E-post: jimmylindgren238@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jimmy Lindgren
Maria-Elsa Salvo (S)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31
Zakarias Zouhir (V)
Ersättare
2014-01-01 — 2014-12-31