Trafiknämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Trafiknämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2016-01-01 -- 2016-12-31
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2016-01-01 -- 2016-12-31
Cecilia Brinck (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-01-01 -- 2016-12-31
Bo Arkelsten (M)
kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-01-01 -- 2016-12-31
Peter Jönsson (M)
Civilekonom
E-post: peter.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-01-01 -- 2016-12-31
Eva Ekmehag (M)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-01-01 -- 2016-12-31
Patrik Silverudd (L)
Public affairschef
E-post: patrik.silverudd@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-01-01 -- 2016-12-31
Lorentz Tovatt (MP)

Ledamot
2016-01-01 -- 2016-12-31
Karin Ernlund (C)
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-01-01 -- 2016-12-31
Jan Valeskog (S)
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-01-01 -- 2016-08-30
Anna Wedenlid (S)

Ledamot
2016-01-01 -- 2016-12-31
Bawer Kevir (S)
Kommunstyrelsen

Ledamot
2016-01-01 -- 2016-12-31
Kristina Öberg (S)
Telefon: 010-459 2071
E-post: kristinapolitik2015@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-01-01 -- 2016-09-05
Lorena Delgado (V)

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Anette Hellström (M)
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Jonas Lilleberg Eriksson (M)

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Erik Persson (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Jan Erik Leijon (M)

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Jill Eriksson (L)
Mobil: 070-588 01 15
E-post: jill.eriksson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Petra Schagerholm (MP)
E-post: petra@schagerholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Viveca Wallqvist (MP)

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Mikael Valier (KD)
E-post: mikael.valier@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Martin Engman (S)

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-09-26
Maja Zachrisson (S)

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Roland Eliasson (S)
Mobil: 073-0620112
E-post: roland.eliasson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Zakarias Zouhir (V)

Ersättare
2016-01-01 -- 2016-12-31
Malin Ericson (Fi)
E-post: malin.ericson@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag