Trafiknämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Daniel Helldén (MP)
Ordförande
2016-01-01 — 2016-12-31
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Helldén
Cecilia Brinck (M)
Vice ordförande
2016-01-01 — 2016-12-31
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Cecilia Brinck
Bo Arkelsten (M)
Ledamot
2016-01-01 — 2016-12-31
kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag för Bo Arkelsten
Peter Jönsson (M)
Ledamot
2016-01-01 — 2016-12-31
Civilekonom
E-post: peter.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Peter Jönsson
Eva Ekmehag (M)
Ledamot
2016-01-01 — 2016-12-31
Visa alla uppdrag för Eva Ekmehag
Patrik Silverudd (L)
Ledamot
2016-01-01 — 2016-12-31
Public affairschef
E-post: patrik.silverudd@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Patrik Silverudd
Lorentz Tovatt (MP)
Ledamot
2016-01-01 — 2016-12-31
Karin Ernlund (C)
Ledamot
2016-01-01 — 2016-12-31
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Ernlund
Jan Valeskog (S)
Ledamot
2016-01-01 — 2016-12-31
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Anna Wedenlid (S)
Ledamot
2016-01-01 — 2016-08-30
Bawer Kevir (S)
Ledamot
2016-01-01 — 2016-12-31
Kommunstyrelsen
Kristina Öberg (S)
Ledamot
2016-01-01 — 2016-12-31
Telefon: 010-459 2071
E-post: kristinapolitik2015@gmail.com
Visa alla uppdrag för Kristina Öberg
Lorena Delgado (V)
Ledamot
2016-01-01 — 2016-09-05
Anette Hellström (M)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anette Hellström
Jonas Lilleberg Eriksson (M)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
Erik Persson (M)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
Jan Erik Leijon (M)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
Jill Eriksson (L)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
Mobil: 070-588 01 15
E-post: jill.eriksson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Jill Eriksson
Petra Schagerholm (MP)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
E-post: petra@schagerholm.se
Visa alla uppdrag för Petra Schagerholm
Viveca Wallqvist (MP)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
Mikael Valier (KD)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
E-post: mikael.valier@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Mikael Valier
Martin Engman (S)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
Maja Zachrisson (S)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-09-26
Visa alla uppdrag för Maja Zachrisson
Roland Eliasson (S)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
Mobil: 073-0620112
E-post: roland.eliasson@telia.com
Visa alla uppdrag för Roland Eliasson
Zakarias Zouhir (V)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
Malin Ericson (Fi)
Ersättare
2016-01-01 — 2016-12-31
E-post: malin.ericson@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag för Malin Ericson