Valnämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Aleksander Lestaric (M)
Ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: aleksander.lestaric@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Aleksander Lestaric
Catharina Piazzolla (S)
Vice ordförande
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070-220 86 92
E-post: catti.piazzolla@gmail.com
Visa alla uppdrag för Catharina Piazzolla
Kent Vesterberg (M)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 540 48 78
E-post: kent@zolv.se
Visa alla uppdrag för Kent Vesterberg
Oscar Wåglund Söderström (L)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: waglundsoderstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Oscar Wåglund Söderström
Christer Hogstedt (V)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 076-881 70 78
E-post: christer.hogstedt@gmail.com
Visa alla uppdrag för Christer Hogstedt
Wolfgang Lehmann (MP)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: lehmann_flickerfilm@yahoo.de
Visa alla uppdrag för Wolfgang Lehmann
Johan Kling (C)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
Telefon: 0850824011
E-post: johan.kling@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Kling
Kerstin Rossipal (KD)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
ekonom
E-post: kerstin.rossipal@gmail.com
Visa alla uppdrag för Kerstin Rossipal
Tina Rönngren (S)
Ersättare
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: tina.ronngren@socialdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Tina Rönngren
Shamso Ali Hassan (V)
Ersättare
2021-04-12 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Shamso Ali Hassan