Valnämnden

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Valnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Aleksander Lestaric (M)
E-post: aleksander.lestaric@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Johan Sjölander (S)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Oscar Wåglund Söderström (L)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Nila Vikhe Patil (MP)
Civilekonom
Mobil: 070-076 69 99
E-post: nila.vikhe.patil@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Tina Rönngren (S)
E-post: tina.ronngren@socialdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ingbritt Söderlind Lindblad (MP)
Mobil: 0704-95 56 69
E-post: ingbritt.soderlind.1@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Johan Kling (C)
E-post: johan.kling@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Kerstin Rossipal (KD)
ekonom
E-post: kerstin.rossipal@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Christer Hogstedt (V)
Mobil: 076-881 70 78
E-post: christer.hogstedt@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Nadia Feshari (Fi)
Visa alla uppdrag