Valnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Catharina Piazzolla (S)
Ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 0707331129
E-post: catharina.piazzolla@socialdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Catharina Piazzolla
Fredrik Wallner (M)
Vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: fredrik.wallner@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Fredrik Wallner
Sophia Holm (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: sophia.holm@socialdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Sophia Holm
Linus Kyrklund (V)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: lkyrklund@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Linus Kyrklund
David Ekstrand (L)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
PhD
E-post: david.ekstrand@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för David Ekstrand
Roine Hangvar (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: roine.hangvar@gmail.com
Visa alla uppdrag för Roine Hangvar
Mattias Håkansson (V)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Bussförare
E-post: mattias.hakansson@bahnhof.se
Visa alla uppdrag för Mattias Håkansson
Magnus Lindgren (MP)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070-569 43 20
E-post: magnus.lindgren@mp.se
Visa alla uppdrag för Magnus Lindgren
Cecilija Rihtnesberg (M)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: c.rihtnesberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Cecilija Rihtnesberg
Johan Kling (C)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: johan.kling@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Johan Kling