Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Farstas råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2015-12-31

Gå till Farstas råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Kerstin Järneberg (OPOL), HSO
Mobil: 0739 84 63 78
E-post: 08-6043792@comhem.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Blazena Westerlund (OPOL), HSO
Mobil: 070 775 53 03
E-post: blazena.westerlund@swipnet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-03-09 -- 2018-12-31
Vakant (--)

Ledamot-Org
2017-05-18 -- 2018-12-31
Jaan Kaur (OPOL), DHR
Mobil: 070 234 39 75
E-post: jaankaur1@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lars Jonsson (OPOL), HSO
E-post: larserik.jonsson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Carita Mandelin (OPOL), HSO
E-post: carita.mandelin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lena Nisula Wester (OPOL), SRF
Mobil: 070 610 60 85
E-post: lena.nisula.wester@srf.nu
Visa alla uppdrag