Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Södermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Wolfgang Hed (OPOL), PRO
E-post: wolfgang.hed@bredband.net
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Astrid Kågedal (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Lars Åstrand (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Anna Kahn (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Barbro Louise Carlsson (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Solveig Lundberg (OPOL), SKPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Lilian Eriksson (OPOL), SPRF
E-post: lilian.eriksson@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Britt Rydberg (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Britt-Marie Lindblad Karlén (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Marja Höök (OPOL), SKPF
Visa alla uppdrag