Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Norrmalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Norrmalms pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Kerstin Rosenkvist Hedler (OPOL), SPRF
Mobil: 070-774 84 49
E-post: kerstin.rosenqvist.hedler@tele2.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Thomas Dreber (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Barbro Gåije (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Lisbeth Lidbom (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-05-08 -- 2017-12-31
maj lundberg (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Annika Nygren (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Siv Edenrud (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Margareta Sjöberg (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Valeri Surell (OPOL), RPG
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Iva Widerström (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag