Östermalms pensionärsråd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anders Rickardsson (OPOL), SPF
Ordförande-Org
2023-01-30 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Anders Rickardsson
Viveca Höög Peterson (OPOL), SPF
Vice ordförande-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Viveca Höög Peterson
Margareta Eriksson (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Margareta Eriksson
Agneta Liljedahl (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Agneta Liljedahl
Ulla Lindqvist (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Ulla Lindqvist
Christina Bergström (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Christina Bergström
Sten Fylkner (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Sten Fylkner
Karin Pers (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Pers
Christina Roman (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Christina Roman