Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämndens tillståndsutskott

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

Gå till Socialnämndens tillståndsutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-01 -- 2020-12-31
Anne-Lie Elfvén (L)
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-01-01 -- 2020-12-31
Björn Häll Kellerman (V)
E-post: bjorn.hall.kellerman@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Mattias Keresztesi (M)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Mariana Moreira Duarte (MP)
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Mohamed Nuur Bashir Abdi (S)
Telefon: pedagog
Mobil: 0728750765
E-post: mohamed_1991-tensta@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Anders Göransson (S)
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Greta Eulau (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Elisabeth Johnson (M)
Mobil: 070-6462151
E-post: elisabeth.johnson@telia.com
Visa alla uppdrag