Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämndens tillståndsutskott

Mandatperiod: 2017-01-02 - 2017-12-31

Gå till Socialnämndens tillståndsutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-01-02 -- 2017-12-31
Ylva Wahlström Ödmann (MP)
teolog
Mobil: 070-865 29 06
E-post: ylva-wahlstrom@telia.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2017-01-02 -- 2017-12-31
Christina Elffors Sjödin (M)
rektor, kommunfullm
Mobil: 070-454 76 26
E-post: christina.elffors-sjodin@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-02 -- 2017-12-31
Daniel Harc (S)
Mobil: 070 716 27 59
E-post: danielharc@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-02 -- 2017-12-31
Jackie Nylander (V)
snickare
Telefon: 070-353 86 35
Mobil: 070-353 86 35
E-post: jackienylander@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-02 -- 2017-12-31
Ole-Jörgen Persson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-786 40 01
Mobil: 072-512 39 36
E-post: olejorgen.persson@moderat.se, ole-jorgen.persson@riksdagen.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-02 -- 2017-12-31
Claes Muschkin (S)
E-post: claes.muschkin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-02 -- 2017-12-31
Stephan Gullberg (MP)
diakon
E-post: stephan.gullberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-02 -- 2017-12-31
Inga-Lill Persson (L)
Mobil: 073-985 00 96
E-post: inga-lill.persson@comhem.se
Visa alla uppdrag