Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämndens tillståndsutskott

Mandatperiod: 2018-01-02 - 2018-12-31

Gå till Socialnämndens tillståndsutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-02 -- 2018-12-31
Ylva Wahlström Ödmann (MP)
teolog
Mobil: 070-865 29 06
E-post: ylva.wahlstrom.odmann@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-01-02 -- 2018-12-31
Christina Elffors Sjödin (M)
rektor, kommunfullm
Mobil: 070-454 76 26
E-post: christina.elfforssjodin@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Ole-Jörgen Persson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 0738-404065
Mobil: 0738-404065
E-post: olejorgen.persson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Claes Muschkin (S)
E-post: claes.muschkin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-02 -- 2018-12-31
Jackie Nylander (V)
snickare
Telefon: 070-353 86 35
Mobil: 070-353 86 35
E-post: jackienylander@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Inga-Lill Persson (L)
Mobil: 073-985 00 96
E-post: inga-lill.persson@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Stephan Gullberg (MP)
Diakon
E-post: stephan.gullberg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-02 -- 2018-12-31
Lotten Hammar (S)
Visa alla uppdrag