Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämndens tillståndsutskott

Mandatperiod: 2019-01-02 - 2019-12-31

Gå till Socialnämndens tillståndsutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-02 -- 2019-12-31
Anne-Lie Elfvén (L)
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-02 -- 2019-12-31
Jackie Nylander (V)
snickare
Telefon: 070-353 86 35
Mobil: 070-353 86 35
E-post: jackienylander@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Mattias Keresztesi (M)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Mariana Moreira Duarte (MP)
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-02 -- 2019-12-31
Arvid Vikman (S)
Mobil: 070-9945512
E-post: arvid.vikman@stockholm.se, arvidvikman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Greta Eulau (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Elisabeth Johnson (M)
Mobil: 070-6462151
E-post: elisabeth.johnson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-02 -- 2019-12-31
Mohamed Nuur Bashir Abdi (S)
Telefon: pedagog
Mobil: 0728750765
E-post: mohamed_1991-tensta@outlook.com
Visa alla uppdrag