Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Spånga-Tensta pensionärsråd

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Spånga-Tensta pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Bo Hans Ove Werner (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Carin Elisabet Due Bergman (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Pekka Kastenbom (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jan Eddie Berverlin (OPOL), PRO
E-post: eddie.bervelin@comhem.se.
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Evy Möller (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ulf Nilsson (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Stig Gunnar Christer Örth (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ulla-Britt Fogelström (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lena Lindmark (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Thomas Sessler (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag