Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skärholmens pensionärsråd

Mandatperiod: 2021-01-04 - 2021-12-31

Gå till Skärholmens pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christer Flink (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Göran Cederstrand (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Rune Axelsson (OPOL)
E-post: runeaxelsson@ownit.nu
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ulla-Britt Hartell (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kerstin Krook (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Åke Hultman (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christin Lundqvist (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Gertie Unhagen Deiving (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-04-22 -- 2021-12-31
Vakant (OPOL), PRO

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lars Vallin (OPOL)
Visa alla uppdrag