Stadsbyggnadsnämndens namnberedning

Mandatperiod: 2021-02-04 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Olle Zetterberg (OPOL)
Ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0725-555254
E-post: info@ollezetterberg.se
Visa alla uppdrag för Olle Zetterberg
Joakim Larsson (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Joakim Larsson
Maria Hannäs (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
jourhandläggare
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Hannäs
Maria Bylin (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Maria Bylin
Pontus Dahlstrand (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Pontus Dahlstrand
Ivan Fredriksson (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ivan Fredriksson
Eva-Karin Gyllenberg (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Ledamot
Visa alla uppdrag för Eva-Karin Gyllenberg
Mats Hayen (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Ledamot
Visa alla uppdrag för Mats Hayen
Elin Pihl (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Elin Pihl
Frida Starck Lindfors (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Frida Starck Lindfors