Björn Ljung (L)

affärsutvecklingschef, kommunfullm
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 16
E-post: bjorn@ljungconsulting.se

Ordförande (L) Stockholmshem, AB
Ombud (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (L) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (L) Kommunstyrelsen
Ersättare (L) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald