Jonas Nilsson (M)

Chef Public Affairs
Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 75
Mobil: 070-3590634
E-post: knutjonasnilsson@gmail.com

Ledamot (M) Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (M) Stockholms Hamn AB
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
förtorendevald
FOTO: Kenneth Hellman
Högupplöst foto

Sök förtroendevald