Tillgänglighet för Stockholms stads förtroendemannaregister

Stockholms stad står bakom Stockholms stads förtroendemannaregister. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.
På den här sidan beskriver vi
  • hur Stockholms stads förtroendemannaregister uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Hur tillgänglig är Stockholms stads förtroendemannaregister?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Så gör du om du inte kan använda delar av Stockholms stads förtroendemannaregister

Om du behöver information från Stockholms stads förtroendemannaregister i något annat format än det som webbplatserna erbjuder kan du kontakta oss via e-post:

kfks.valarenden.slk@stockholm.se

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i Stockholms stads förtroendemannaregister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra Stockholms stadsförtroendemannaregisters tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

På Diggs webbplats kan du också läsa om lagen och om vilka som omfattas.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Teknisk information om Stockholms stads förtroendemannaregister

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Stockholms Stads Förtroendemannaregister.

Senaste bedömningen gjordes den 10 maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 maj 2021.