Stockholms Konserthusstiftelse

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Stockholms Konserthusstiftelse

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Jonas Naddebo (C)
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag