Stockholms Konserthusstiftelse

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jonas Naddebo (C)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo