Stockholms Konserthusstiftelse

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ledrian Utter (V)
Ledamot
2023-09-25 — 2026-12-31
E-post: ledrian.utter@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ledrian Utter