Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Gunnar Söderholm (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 0736681630
E-post: gunnarsoderholm.53@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gunnar Söderholm
Jens Holm (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Sociolog
E-post: jensholm13@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jens Holm
Dan Sonesson (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: dan.sonesson@me.com
Visa alla uppdrag för Dan Sonesson
Johan Hedin (C)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Telefon: 08-648 51 00
Mobil: 0730-633735
E-post: johan@johanhedin.se
Visa alla uppdrag för Johan Hedin
Sinikka Suutari (S)
Suppleant
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 0702323731
E-post: sinikka@suutari.se
Visa alla uppdrag för Sinikka Suutari
Cia Olsson (MP)
Suppleant
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Cia Olsson
Michael Tiemann (M)
Suppleant
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: tiemannconsulting@gmail.com
Visa alla uppdrag för Michael Tiemann
Lennart Rydberg (L)
Suppleant
2023-01-01 — 2026-12-31
f borgarråd
Mobil: 070-322 02 61
E-post: lennart.rg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lennart Rydberg
Mia Sydow Mölleby (V)
Lekmannarevisor
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: mia.sydow.molleby@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mia Sydow Mölleby