Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lars Svärd (M)
jur kand, kommunfullm
Telefon: 0730-70 10 30
E-post: lars.svard@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Göta Glemme (M)
Grafisk formgivare
E-post: gota@glemme.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ylva M Larsson (MP)
Arkitekt
Mobil: 070-657 66 44
E-post: ylva.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-01 -- 2018-12-31
Maria Östberg Svanelind (S)
internationell sekreterare, kommunfullm
Telefon: 070-555 10 03
E-post: mariaostbergsvanelind@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-01-01 -- 2018-12-31
Håkan Paulson (M)
Mobil: 0704-91 46 03
E-post: hakanpaulson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lennart Rydberg (L)
f borgarråd
Mobil: 070-322 02 61
E-post: lennart.rg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2018-11-05 -- 2018-12-31
Vakant (S)

Suppleant
2015-03-09 -- 2018-12-31
Maria Hannäs (V)
jourhandläggare, kommunfullm
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2018-01-01 -- 2018-12-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag