Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Elsemarie Bjellqvist (S)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
f d förbundssekreterare
Mobil: 070-373 44 04
E-post: elsemarie@bjellqvist.se
Visa alla uppdrag för Elsemarie Bjellqvist
Agneta Sundberg (V)
Ledamot
2019-09-30 — 2022-12-31
Seniorkonsult
E-post: agneta.sundberg@comhem.se
Visa alla uppdrag för Agneta Sundberg
Lars Svärd (M)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
jur kand, kommunfullm
Telefon: 0730-70 10 30
Visa alla uppdrag för Lars Svärd
Lennart Rydberg (L)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
f borgarråd
Mobil: 070-322 02 61
E-post: lennart.rg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lennart Rydberg
Gunnar Söderholm (S)
Suppleant
2020-08-31 — 2022-12-31
Mobil: 736681630
E-post: gunnarsoderholm.53@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gunnar Söderholm
Göran Kärrman (V)
Suppleant
2019-09-30 — 2022-12-31
Mekaniker
E-post: goran.karrman@gmail.com
Visa alla uppdrag för Göran Kärrman
Ewa Larsson (MP)
Suppleant
2020-12-14 — 2022-12-31
samhällsvetare, kommunfullm
Telefon: 08 508 150 20
E-post: ewa.e.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ewa Larsson
Pelle Thörnberg (C)
Suppleant
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0708-93 15 45
E-post: pelle@pellethornberg.se
Visa alla uppdrag för Pelle Thörnberg
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisor
2022-01-31 — 2022-12-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg