Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Lars Svärd (M)
jur kand, kommunfullm
Telefon: 0730-70 10 30
E-post: lars.svard@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Lennart Rydberg (L)
f borgarråd
Mobil: 070-322 02 61
E-post: lennart.rg@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Elsemarie Bjellqvist (S)
f d förbundssekreterare
Mobil: 070-373 44 04
E-post: elsemarie@bjellqvist.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-09-30 -- 2022-12-31
Agneta Sundberg (V)
Seniorkonsult
E-post: agneta.sundberg@comhem.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2020-12-14 -- 2022-12-31
Ewa Larsson (MP)
samhällsvetare, kommunfullm
Telefon: 08 508 150 20
E-post: ewa.e.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-01-01 -- 2022-12-31
Pelle Thörnberg (C)
Mobil: 0708-93 15 45
E-post: pelle@pellethornberg.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2020-08-31 -- 2022-12-31
Gunnar Söderholm (S)
Mobil: 736681630
E-post: gunnarsoderholm.53@gmail.com
Visa alla uppdrag

Suppleant
2019-09-30 -- 2022-12-31
Göran Kärrman (V)
Mekaniker
E-post: goran.karrman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ulf Bourker Jacobsson (M)
E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag