Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ove Andersson (S)
Ordförande
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 070-5735543
E-post: oandersson@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Ove Andersson
Anita Johansson (S)
Revisor
2023-01-30 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Anita Johansson
Stig Henriksson (V)
Revisor
2023-01-30 — 2026-12-31
Fågelstavägen 56
12433
Bandhagen
Mobil: 070 6616610
E-post: stig.henrik55@gmail.com
Visa alla uppdrag för Stig Henriksson
Gustav Blix (M)
Revisor
2023-01-01 — 2026-12-31
Civilekonom
E-post: gustav@solidago.se
Visa alla uppdrag för Gustav Blix
Åke Persson (M)
Revisor
2023-01-01 — 2026-12-31
VD, Civilingenjör
Mobil: 0707-60 94 06
E-post: ake@camstrat.se
Visa alla uppdrag för Åke Persson