Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Gustav Blix (M)
Civilekonom
E-post: gustav@solidago.se
Visa alla uppdrag

Revisor
2019-01-01 -- 2022-12-31
Karin Juhlin (M)
E-post: karin.juhlin@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Revisor
2019-01-01 -- 2022-12-31
Inge-Britt Lundin (L)
E-post: lundin.ingebritt@gmail.com
Visa alla uppdrag

Revisor
2019-03-18 -- 2022-12-31
Ove Andersson (S)
Mobil: 070-5735543
E-post: oandersson@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Revisor
2019-01-01 -- 2022-12-31
Lola Bodin (V)
E-post: lola.bodin@telia.com
Visa alla uppdrag