Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Gustav Blix (M)
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Civilekonom
E-post: gustav@solidago.se
Visa alla uppdrag för Gustav Blix
Ove Andersson (S)
Revisor
2019-03-18 — 2022-12-31
Mobil: 070-5735543
E-post: oandersson@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Ove Andersson
Lola Bodin (V)
Revisor
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: lola.bodin@telia.com
Visa alla uppdrag för Lola Bodin
Åke Persson (M)
Revisor
2022-01-31 — 2022-12-31
VD, Civilingenjör
E-post: ake@camstrat.se
Visa alla uppdrag för Åke Persson
Inge-Britt Lundin (L)
Revisor
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: lundin.ingebritt@gmail.com
Visa alla uppdrag för Inge-Britt Lundin