Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-01-01 -- 2018-12-31
Kersti Börjesson (S)
Visa alla uppdrag

Revisor
2015-01-01 -- 2018-12-31
Elias Granqvist (M)
jur kand/skattejurist, kommunfullm
Mobil: 070-730 52 73
E-post: eliasgranqvist@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Revisor
2015-03-09 -- 2018-12-31
Ann-Christin Kjellman (L)
Fil dr/universitetslektor
E-post: annchristin.kjellman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Revisor
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lars Jakobsson (MP)
Mobil: 0708-76 27 41
E-post: larstjakobsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Revisor
2015-03-09 -- 2018-12-31
Gunnar Sandell (S)
Mobil: 070 589 10 80
E-post: gunnar.sandell@telia.com
Visa alla uppdrag