Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

Gå till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-01 -- 2020-12-31
Benjamin Dousa (M)
Mobil: 070-466 46 46
E-post: benjamin.dousa@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-01-01 -- 2020-12-31
Elvir Kazinic (S)
Telefon: 076 120 21 34
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Aleks Sakala (M)
IT Projektledare
Telefon: 0705-22 43 45
E-post: ap.sakala@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Kerstin Thufvesson (M)
Civilekonom
E-post: kerstin.thufvesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Elisabeth Hellström (M)
E-post: elisabeth_hellstrom@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-09-28 -- 2020-12-31
Frida Jansson (L)
Mobil: 0704152828
E-post: frida.jansson.danielsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Martin Michel (MP)
Landskapsarkitekt
Mobil: 070-247 23 56
E-post: martin.michel@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Pegah Afsharian (C)
E-post: afsharian.pegah@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Kerstin Aggefors (S)
projektledare
Mobil: 070-797 61 21
E-post: kerstin.aggefors@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Kyllikki Iroegbu (S)
E-post: kyllikki.iroegbu@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Niklas Thorén (V)
Mobil: 073-059 99 45
E-post: niklas_thoren@live.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Ahmed Sharaf Abdi (V)
Mobil: 0722062701
E-post: Ahmed.sharaf@vansterpartiet.se, Ahmed.sharaf.abdi@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Janina Fond (SD)
E-post: janina.fond@sd.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Mats Rydelius (M)
Mobil: 070-226 30 78
E-post: rydelius@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Mauritz Jokela (M)
Lantmätare
Mobil: 076-7799868
E-post: mauritz.jokela@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Jean-Robert Nino (M)
Mobil: 0739201601
E-post: jean.robert.nino@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Dag Klackenberg (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Asi Rebbati (L)
Rättstolk
Mobil: 0700 50 00 50
E-post: asi@rebbati.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-03-02 -- 2020-12-31
Jenny Skagstedt (MP)
E-post: jenny.skagstedt@live.se, jenny.skagstedt@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Patrick Amofah (C)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Omar Ahmed (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Tara Rasul Aziz (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Daniel Agustin Vencu Velasquez Castro (S)
E-post: daniel.vencu.velasquez.castro@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Veronica Stiernborg (V)
Telefon: 070-7237072
E-post: veronica.stiernborg@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Helene Wildner (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Daniel Lantz (SD)
Visa alla uppdrag