Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Benjamin Dousa (M)
Mobil: 070-466 46 46
E-post: benjamin.dousa@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Elvir Kazinic (S)
Telefon: 076 120 21 34
E-post: elvir.kazinic@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Aleks Sakala (M)
IT Projektledare
Telefon: 0705-22 43 45
E-post: sakala@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Tatjana Kovacic (M)
E-post: tk@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Kerstin Thufvesson (M)
Civilekonom
E-post: kerstin.thufvesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mats Rydelius (M)
Mobil: 070-226 30 78
E-post: rydelius@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Asi Rebbati (L)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Martin Michel (MP)
Landskapsarkitekt
Mobil: 070-247 23 56
E-post: martin.michel@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ahmet Music (MP)
Mobil: 0730-732540
E-post: music.ahmet@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Kerstin Aggefors (S)
projektledare
Mobil: 070-797 61 21
E-post: kerstin.aggefors@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Staffan Svärd (S)
Pensionär
Mobil: 0706338959
E-post: staffan.svard@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Galina Monsalves Leal (S)
E-post: galinamonsalves@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Niklas Thorén (V)
Mobil: 073-059 99 45
E-post: niklas_thoren@live.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Basit Choudhury (M)
Mobil: 0730-30 78 01
E-post: basit_choudhury@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jean-Robert Nino (M)
Mobil: 0739201601
E-post: jean-robert.nino@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Sinan Tayeb (M)
Mobil: 070-752 76 15
E-post: Sinan.Tayeb@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Joar Forssell (L)
E-post: joar.forssell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Tomas Beer (MP)
fritidspedagog
Mobil: 070-755 95 91
E-post: tomas_beer@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lara Siadat (MP)
Mobil: +46762287160
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Banar Sabet (C)
Företagare och Social Entreprenör
Mobil: 0731439731
E-post: banar.sabet@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Sofia Tahko (KD)
Mobil: 070-438 21 98
E-post: sofia.tahko@kristdemokraterna.se, sofia.tahko@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Estanislao Mboro (S)
Mobil: 0707766297
E-post: estanislao.mboro@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Kyllikki Iroegbu (S)
E-post: kyllikki.iroegbu@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-05-07 -- 2018-12-31
Omar Ahmed (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-03-19 -- 2018-12-31
Tara Rasul Aziz (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ahmed Sharaf Abdi (V)
Mobil: 0722062701
E-post: Ahmed.sharaf@vansterpartiet.se, Ahmed.sharaf.abdi@stockholm.se
Visa alla uppdrag