Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kungsholmens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Kungsholmens råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Karin Lemberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Berit Magaard (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Pontus Leidebjer (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Hedvig Svedlund (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Henrik Sundqvist (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Eva Söderbärj (OPOL)
Mobil: 0739-83 85 82
E-post: evasbj@swipnet.se
Visa alla uppdrag