Kungsholmens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Marianne Huhne von Seth (OPOL), FR
Ordförande-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Marianne Huhne von Seth
Cecilia Murray Kalderén (OPOL), AASS
Vice ordförande-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
E-post: cecilia.m.kalderen@gmail.com
Visa alla uppdrag för Cecilia Murray Kalderén
Louise Lindström (OPOL), DHR
Ledamot-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Louise Lindström
Berit Magaard (OPOL), FR
Ledamot-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Berit Magaard
Leonore Nyström (OPOL), FR
Ledamot-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Leonore Nyström
Malin Tjernell Prioset (OPOL), FR
Ledamot-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Malin Tjernell Prioset
Monicka Zachari (OPOL), SRF
Ledamot-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Monicka Zachari