Kungsholmens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Lemberg (OPOL)
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Lemberg
Berit Magaard (OPOL)
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Berit Magaard
Pontus Leidebjer (OPOL)
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Pontus Leidebjer
Hedvig Svedlund (OPOL)
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Hedvig Svedlund
Henrik Sundqvist (OPOL)
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Henrik Sundqvist
Eva Söderbärj (OPOL)
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0739-83 85 82
Visa alla uppdrag för Eva Söderbärj