Kungsholmens råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Louise Lindström (OPOL), DHR
Ordförande-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Louise Lindström
Cecilia Murray Kalderén (OPOL), AASS
Vice ordförande-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
E-post: cecilia.m.kalderen@gmail.com
Visa alla uppdrag för Cecilia Murray Kalderén
Mikael Dahlgren (OPOL)
Ledamot-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
E-post: kajplats461@telia.com
Visa alla uppdrag för Mikael Dahlgren
Jan Delvert (OPOL)
Ledamot-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag för Jan Delvert
Marianne Huhne von Seth (OPOL), FR
Ledamot-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Marianne Huhne von Seth
Berit Magaard (OPOL), FR
Ledamot-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Berit Magaard
Malin Tjernell Prioset (OPOL), FR
Ledamot-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Malin Tjernell Prioset
Monicka Zachari (OPOL), SRF
Ledamot-Org
2023-02-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Monicka Zachari