Idrottsnämndens och Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Dolores Back (OPOL)
Ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Dolores Back
Eva Söderbärj (OPOL)
Vice ordförande
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0739-83 85 82
Visa alla uppdrag för Eva Söderbärj
Jan Delvert (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag för Jan Delvert
Magnus Lindmark (OPOL)
Ledamot
2022-06-14 — 2022-12-31
herr
E-post: magnus.lindmark@comhem.se
Visa alla uppdrag för Magnus Lindmark
Teresa Melin (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Teresa Melin
Boris Samuelsson (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Boris Samuelsson
Robin Slätt (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Robin Slätt