Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Idrottsnämndens och Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

Gå till Idrottsnämndens och Stockholm Globe Arena Fastigheter ABs råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Dolores Back (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Eva Söderbärj (OPOL)
Mobil: 0739-83 85 82
E-post: evasbj@swipnet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Jan Delvert (OPOL)
E-post: jan.delvert@kalejdo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Teresa Melin (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-11-24 -- 2022-12-31
Claudio Palacios (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Boris Samuelsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Robin Slätt (OPOL)
Visa alla uppdrag