Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Älvsjö råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Älvsjö råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Helena Lanzer-Sillén (OPOL)
Mobil: 070-996 27 43
E-post: helena.lanzer.sillen@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-06-12 -- 2019-12-31
Margareta Åsén Johansson (OPOL)
E-post: margareta.asenjohansson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Håkan Jarmar (OPOL)
E-post: hakan.jarmar10@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Lotta Rosenström (OPOL)
FUB/HSO
E-post: rosenstrom.lotta@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-12 -- 2019-12-31
Mikael Erdefelt (OPOL)
Mobil: 070-687 80 78
E-post: mikael_erdefelt@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ulla Smedberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ingela Hedén (OPOL)
Visa alla uppdrag