Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Älvsjö råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-06-30

Gå till Älvsjö råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-01 -- 2020-06-30
Helena Lanzer-Sillén (OPOL)
Mobil: 070-996 27 43
E-post: helena.lanzer.sillen@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-01-01 -- 2020-06-30
Margareta Åsén Johansson (OPOL)
E-post: margareta.asenjohansson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-06-30
Mikael Erdefelt (OPOL)
Mobil: 070-687 80 78
E-post: mikael_erdefelt@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-06-30
Håkan Jarmar (OPOL)
E-post: hakan.jarmar10@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-06-30
Lotta Rosenström (OPOL)
FUB/HSO
E-post: rosenstrom.lotta@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-06-30
Ulla Smedberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-06-30
Ingela Hedén (OPOL)
Visa alla uppdrag