Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hägersten-Liljeholmens sociala delegation

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Hägersten-Liljeholmens sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Eva Fagerhem (S)
socionom
Telefon: 08-508 20 114
Mobil: 076-122 01 14
E-post: eva.fagerhem@stockholm.se, eva@fagerhem.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lars Svärd (M)
jur kand, kommunfullm
Telefon: 0730-70 10 30
E-post: lars.svard@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Herje Larsson (L)
E-post: herje.larson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Johan Faxér (MP)
E-post: johan.faxer@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ann-Marie Strömberg (V)
Mobil: 070-752 5483
E-post: annmarie2@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Tita Bergquist (M)
E-post: tita.bergquist@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lovisa-Teolinda Pettersson (KD)
E-post: lovisa-teolinda.pettersson@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Bror Eriksson (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maria Ljuslin (V)
Visa alla uppdrag