Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hägersten-Liljeholmens sociala delegation

Mandatperiod: 2020-01-02 - 2020-06-30

Gå till Hägersten-Liljeholmens sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-02 -- 2020-06-30
Tomas Tetzell (M)
jur.kand. och civilekonom
E-post: tomas.tetzell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-01-02 -- 2020-06-30
Eva Fagerhem (S)
socionom
Telefon: 08-508 20 114
Mobil: 076-122 01 14
E-post: eva.fagerhem@stockholm.se, eva@fagerhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-02 -- 2020-06-30
Anna Wåglund (L)
Mobil: 076-1189115
E-post: anna.waglund@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-02 -- 2020-06-30
Lara Siadat (MP)
E-post: larasiadats@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-02 -- 2020-06-30
Ann-Marie Strömberg (V)
Mobil: 070-752 5483
E-post: annmarie2@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-06-30
Tita Bergquist (M)
E-post: tita.bergquist@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-06-30
Daniel Dudek (C)
E-post: daniel.dudek@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-06-30
Mathias Walldén (S)
E-post: mathias.wallden@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-02 -- 2020-06-30
Lina Hjorth (V)
E-post: lihjorth@hotmail.com
Visa alla uppdrag