Skärholmens råd för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Lotta Rosenström (OPOL), FR
Ordförande-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
FUB/HSO
E-post: rosenstrom.lotta@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lotta Rosenström
Axel Otten (OPOL), DHR
Vice ordförande-Org
2021-04-01 — 2022-12-31
Ledamot
Visa alla uppdrag för Axel Otten
Mikael Erdefelt (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-687 80 78
E-post: mikael_erdefelt@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Mikael Erdefelt
Margareta Jonsson (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
SDF
E-post: marg.jon@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Margareta Jonsson
Karin Rask (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
FHLIS HjärtLung i Stock
E-post: karin.rask@telia.com
Visa alla uppdrag för Karin Rask
Anette Rosing (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Anette Rosing
Stig-Joeran Samuelsson (OPOL), DHR
Ledamot-Org
2021-04-01 — 2022-12-31
E-post: stigen48@gmail.com
Visa alla uppdrag för Stig-Joeran Samuelsson