Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skärholmens råd för funktionshindersfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Skärholmens råd för funktionshindersfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lotta Rosenström (OPOL), HSO
FUB/HSO
E-post: lotta.rosenstrom@bredband.net
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Stig-Joeran Samuelsson (OPOL), DHR
E-post: s-js@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-10-01 -- 2018-12-31
Mikael Erdefelt (OPOL), HSO
Mobil: 070-687 80 78
E-post: mikael_erdefelt@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Margareta Jonsson (OPOL), HSO
SDF
E-post: marg.jon@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Axel Otten (OPOL)
Ledamot
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Karin Rask (OPOL), HSO
FHLIS HjärtLung i Stock
E-post: karin.rask@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-06-01 -- 2018-12-31
Anette Rosing (OPOL), HSO
Visa alla uppdrag