Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Enskede-Årsta-Vantörs råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Enskede-Årsta-Vantörs råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Patrik Forslin (OPOL)
Mobil: 070 891 59 08
E-post: p_forslin@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Gunilla Anegren (OPOL)
E-post: gunillaanegren@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Sven Arnehed (OPOL)
Ombudsman
E-post: sven.arnehed@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Marianne Björkander (OPOL)
Telefon: 08-866795
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Vakant (OPOL)

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2022-12-31
Anne Edlund (OPOL)
Visa alla uppdrag