Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Enskede-Årsta-Vantörs råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Enskede-Årsta-Vantörs råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Vice ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Patrik Forslin (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Gunilla Anegren (OPOL)
Telefon: 073-752 34 47
E-post: gunilla.anegren@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Vakant (OPOL)

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ulf Uddsten (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Angelica Wilén (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Marianne Björkander (OPOL)
Visa alla uppdrag