Enskede-Årsta-Vantörs råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Gunilla Anegren (OPOL)
Ordförande-Org
2021-04-01 — 2022-12-31
E-post: gunillaanegren@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gunilla Anegren
Patrik Forslin (OPOL)
Vice ordförande-Org
2021-04-01 — 2022-12-31
Mobil: 070 891 59 08
E-post: p_forslin@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Patrik Forslin
Sven Arnehed (OPOL)
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Ombudsman
E-post: sven.arnehed@gmail.com
Visa alla uppdrag för Sven Arnehed
Marianne Björkander (OPOL)
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Telefon: 08-866795
Visa alla uppdrag för Marianne Björkander
Vakant (OPOL)
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Anne Mondotter (OPOL)
Ledamot-Org
2020-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Anne Mondotter