Enskede-Årsta-Vantörs Pensionärsråd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ulla Andersson (OPOL)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 0730-720637
E-post: ulla.37.andersson@telia.com
Visa alla uppdrag för Ulla Andersson
Harry Vikner (OPOL)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070 491 92 75
E-post: harry.vikner@telia.com
Visa alla uppdrag för Harry Vikner
Ulf Gran (OPOL)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 0708897225
E-post: uffe@yo-yo.se
Visa alla uppdrag för Ulf Gran
Monica Engelhart (OPOL)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: monica@engelhart.se
Visa alla uppdrag för Monica Engelhart
Bertil Larsson (OPOL)
Ledamot
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Bertil Larsson
Christina Håll-Björk (OPOL)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: christina.hall-bjork@telia.com
Visa alla uppdrag för Christina Håll-Björk
Anita Eliasson (OPOL)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Anita Eliasson
Karl Erik Martinsson (OPOL)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Karl Erik Martinsson
Elisabeth Skogsberg Arbon (OPOL)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Mobil: 070-7727551
E-post: elisabeth.arbon@gmail.com
Visa alla uppdrag för Elisabeth Skogsberg Arbon
Åke Svensson (OPOL)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
E-post: ake-svensson@telia.com
Visa alla uppdrag för Åke Svensson