Enskede-Årsta-Vantörs pensionärsråd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ulf Gran (OPOL)
Ordförande-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 0708897225
E-post: uffe@yo-yo.se
Visa alla uppdrag för Ulf Gran
Elisabeth Skogsberg Arbon (OPOL)
Vice ordförande-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 070-7727551
E-post: elisabeth.skogberg-arbon@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Elisabeth Skogsberg Arbon
Monica Engelhart (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: monica@engelhart.se
Visa alla uppdrag för Monica Engelhart
Christina Håll-Björk (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: christina.hall-bjork@telia.com
Visa alla uppdrag för Christina Håll-Björk
Harry Vikner (OPOL)
Ledamot-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 070 491 92 75
E-post: harry.vikner@telia.com
Visa alla uppdrag för Harry Vikner
Anita Eliasson (OPOL)
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Anita Eliasson
Rosa-Lill Johansson (OPOL)
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Rosa-Lill Johansson
Gun Klang (OPOL)
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: +46704832881
E-post: gun.klang50@gmail.com
Visa alla uppdrag för Gun Klang
Karl Erik Martinsson (OPOL)
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Karl Erik Martinsson
Åke Svensson (OPOL)
Ersättare-Org
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: ake-svensson@telia.com
Visa alla uppdrag för Åke Svensson