Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Enskede-Årsta-Vantörs Pensionärsråd

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

Gå till Enskede-Årsta-Vantörs Pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Ulla Andersson (OPOL)
Mobil: 0730-720637
E-post: ulla.37.andersson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Harry Vikner (OPOL)
Mobil: 070 491 92 75
E-post: harry.vikner@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Ulf Gran (OPOL)
Mobil: 0708897225
E-post: uffe@yo-yo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Bertil Larsson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Elisabeth Skogsberg Arbon (OPOL)
Mobil: 070-7727551
E-post: elisabeth.arbon@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Kerstin Denckert (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Christina Håll-Björk (OPOL)
E-post: christina.hall-bjork@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Anita Eliasson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Bo Blum (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-01 -- 2020-12-31
Monica Engelhart (OPOL)
Visa alla uppdrag