Bromma sociala delegation

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Alexander Saednia (M)
Ordförande
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: alexander.saednia@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexander Saednia
Johan Heinonen (S)
Vice ordförande
2021-01-04 — 2021-12-31
Account Manager
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Heinonen
Göran Hällström (M)
Ledamot
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: goran.hallstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Göran Hällström
Hanna Wistrand (L)
Ledamot
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: johanna.wistrand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Hanna Wistrand
Karl Persson (MP)
Ledamot
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: karl.g.persson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karl Persson
Milla Järvelin (S)
Ledamot
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: milla.jarvelin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Milla Järvelin
Lillemor Samuelsson (V)
Ledamot
2021-01-04 — 2021-12-31
Mobil: 0708-270031
E-post: lillemor.samuelsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lillemor Samuelsson
Vendela Rundberg (C)
Ersättare
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: vendela.rundberg@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Vendela Rundberg
Mario Moya Jeldres (KD)
Ersättare
2021-01-04 — 2021-12-31
Kvalitetssamordnare SLSO
Mobil: 070-7301152
E-post: mario.moya.jeldres@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mario Moya Jeldres
Novin Harsan (S)
Ersättare
2021-01-04 — 2021-12-31
E-post: novin.harsan@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Novin Harsan
Elisabeth Löfvander (V)
Ersättare
2021-01-04 — 2021-12-31
Mobil: 0721-86 24 32
E-post: elisabeth.lofvander@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Elisabeth Löfvander