Bromma sociala delegation

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Stina Andersson (S)
Ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: stina.andersson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stina Andersson
Alexander Saednia (M)
Vice ordförande
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: alexander.saednia@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexander Saednia
Magnus Ljungkvist (S)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Chef vd-stab
E-post: magnus.ljungkvist@stockholmshem.se
Visa alla uppdrag för Magnus Ljungkvist
Rose-Marie Rooth (V)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: rosemarie.rooth@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Rose-Marie Rooth
Svante Thorell (MP)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Civilingenjör
Mobil: 0730-715 509
E-post: svante.thorell@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Svante Thorell
Daniel Thor (M)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Offentlig utredare
Mobil: 0708221934
E-post: daniel.thor@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Thor
Louise Minnhagen (L)
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: louise.minnhagen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Louise Minnhagen
Petter Jennervall (S)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Redaktör
E-post: jon.petter.jennervall@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Petter Jennervall
Terese Nordberg (V)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: terese.nordberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Terese Nordberg
Johan Duvdahl (C)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Skolinspektör
E-post: Johan.Duvdahl@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Duvdahl
Christopher Oskarsson (KD)
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Ersättare Bromma stadsdelsnämnd
E-post: christopher.oskarsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Christopher Oskarsson