Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Bromma sociala delegation

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

Gå till Bromma sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-01-01 -- 2020-12-31
Alexander Saednia (M)
E-post: alexander.saednia@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-01-01 -- 2020-12-31
Johan Heinonen (S)
Account Manager
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Göran Hällström (M)
E-post: goran.hallstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Hanna Wistrand (L)
E-post: johanna.wistrand@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Karl Persson (MP)
E-post: karl.g.persson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Milla Järvelin (S)
E-post: milla.jarvelin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2020-12-31
Lillemor Samuelsson (V)
Mobil: 0708-270031
E-post: lillemor.samuelsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Adrian Nordén (C)
E-post: adrian.norden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-10-26 -- 2020-12-31
Mario Moya Jeldres (KD)
Kvalitetssamordnare SLSO
Mobil: 070-7301152
E-post: mario.moya.jeldres@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Matthias Hudl Waltin (S)
Tekn. dr
E-post: mhudl11@gmail.com, matthias.hudl@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-01-01 -- 2020-12-31
Elisabeth Löfvander (V)
Mobil: 0721-86 24 32
E-post: elofvander@yahoo.se, elisabeth.lofvander@stockholm.se
Visa alla uppdrag