Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Bromma sociala delegation

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Bromma sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lillemor Samuelsson (V)
Mobil: 0708-270031
E-post: lillemor.samuelsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maria Hagbom (M)
Telefon: 0725-766222
E-post: maria.hagbom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Alexander Saednia (M)
E-post: niasaed@yahoo.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jan Tigerström (M)
jur kand, kommunfullm
E-post: jan.tigerstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Cecilia Obermüller (MP)
miljöutredare
Mobil: 0761206013
E-post: cecilia.obermuller@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Johan Heinonen (S)
Account Manager
Mobil: 073-0812096
E-post: johan.heinonen.1966@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Elisabeth Kling (S)
undersköterska
Mobil: 0739-74 85 74
E-post: e.kling@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Göran Hällström (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Hanna Wistrand (L)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lena Falk (MP)
E-post: lena.erika.falk@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lena Hedquist (S)
Mobil: 0737-59 40 82
Visa alla uppdrag