Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Bromma pensionärsråd

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karin Lund (OPOL), SPF
E-post: karin.lund@priorita.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karin Hanqvist (OPOL), PRO
barnskötare
Mobil: 076-102 91 50
E-post: karin.hanqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ulf Grape (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ester Mogensen (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Gunilla Persson (OPOL), PRO
E-post: g.e.persson2@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Stig Andersson (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Inger Edvardsson (OPOL), PRO
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Margareta Lind (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Eva Lindencrona-Ohlin (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kerstin Sandelius (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag