Bromma pensionärsråd

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Lund (OPOL), SPF
Ordförande-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
E-post: karin.lund@priorita.se
Visa alla uppdrag för Karin Lund
Karin Hanqvist (OPOL), PRO
Vice ordförande-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
barnskötare
Mobil: 076-102 91 50
E-post: karin.hanqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Hanqvist
Ulf Grape (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ulf Grape
Ester Mogensen (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ester Mogensen
Kerstin Sandelius (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Kerstin Sandelius
Stig Andersson (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Stig Andersson
Inger Edvardsson (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag för Inger Edvardsson
Margareta Lind (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Margareta Lind
Eva Lindencrona-Ohlin (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Eva Lindencrona-Ohlin
Marjo Skog (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2022-01-03 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Marjo Skog