Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Bromma pensionärsråd

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Monica Poppen (OPOL), SPF
E-post: monica.poppen@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Karin Hanqvist (OPOL), PRO
barnskötare, kommunfullm
Mobil: 076-102 91 50
E-post: karin.hanqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Lars Furehed (OPOL), PRO
E-post: furehed@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ulf Grape (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Kerstin Törestad (OPOL), SPF
E-post: petersson41@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Stig Andersson (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Karin Lund (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ester Mogensen (OPOL), SPRF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Inez Nyström (OPOL), PRO
E-post: inez.nystrom@hotmail.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Gunilla Persson (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag