Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Bromma pensionärsråd

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Monica Poppen (OPOL), SPF
E-post: monica.poppen@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Karin Hanqvist (OPOL), PRO
barnskötare
Mobil: 076-102 91 50
E-post: karin.hanqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Karin Lund (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ester Mogensen (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Gunilla Persson (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Stig Andersson (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Birgitta Breile (OPOL), PRO
Ingenjör
Svartviksslingan 73 Lgh 1303
16738
BROMMA
Mobil: 070-582 34 03
E-post: birgitta.breile@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ulf Grape (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Margareta Lind (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Kerstin Sandelius (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag