Bromma pensionärsråd

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Lund (OPOL)
Ordförande-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: karin.lund@priorita.se
Visa alla uppdrag för Karin Lund
Karin Hanqvist (OPOL)
Vice ordförande-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
barnskötare
Mobil: 076-102 91 50
E-post: karin.hanqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Hanqvist
Margareta Lind (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Margareta Lind
Ester Mogensen (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Ester Mogensen
Kerstin Sandelius (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Kerstin Sandelius
Inger Edvardsson (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag för Inger Edvardsson
Lena Jonker (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Lena Jonker
Eva Lindencrona-Ohlin (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Eva Lindencrona-Ohlin
Karin Månsson (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Månsson
Marjo Skog (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Marjo Skog