Skärholmens pensionärsråd

Mandatperiod: 2021-01-04 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Christer Flink (OPOL), SPF
Ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Christer Flink
Göran Cederstrand (OPOL), PRO
Vice ordförande-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Göran Cederstrand
Ulla-Britt Hartell (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Hartell
Rune Axelsson (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Rune Axelsson
Gertie Unhagen Deiving (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Gertie Unhagen Deiving
Kerstin Krook (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Kerstin Krook
Åke Hultman (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Åke Hultman
Christin Lundqvist (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Christin Lundqvist
Lars Vallin (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Lars Vallin
Lars Malmqvist (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2022-04-12 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Lars Malmqvist