Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skärholmens pensionärsråd

Mandatperiod: 2019-01-02 - 2019-12-31

Gå till Skärholmens pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2019-01-02 -- 2019-12-31
Göran Cederstrand (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2019-01-02 -- 2019-12-31
Christer Flink (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-02 -- 2019-12-31
Rune Axelsson (OPOL), SPF
E-post: runeaxelsson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-02 -- 2019-12-31
Ulla-Britt Hartell (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-02 -- 2019-12-31
Kerstin Krook (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-02 -- 2019-12-31
Liese-Lotte Aaltonen (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-02 -- 2019-12-31
Britt-Marie Ekvall (OPOL), PRO
E-post: britt-marie.ekvall@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-02 -- 2019-12-31
Barbro Lundqvist (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-02 -- 2019-12-31
Lill Stonegård (OPOL), SPF
Mobil: 070-233 36 03
E-post: emoli@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2019-01-02 -- 2019-12-31
Gertie Unhagen Deiving (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag