Skärholmens pensionärsråd

Mandatperiod: 2024-01-02 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Christer Flink (OPOL), SPF
Ordförande-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Christer Flink
Göran Cederstrand (OPOL), PRO
Vice ordförande-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Göran Cederstrand
Christin Lundqvist (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Christin Lundqvist
Ulla-Britt Hartell (OPOL), PRO
Ledamot-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Hartell
Gertie Unhagen Deiving (OPOL), SPF
Ledamot-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Gertie Unhagen Deiving
Kerstin Krook (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Kerstin Krook
Lennart Berg (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
ersättare
Visa alla uppdrag för Lennart Berg
Åke Hultman (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Åke Hultman
Lars Malmqvist (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Lars Malmqvist
Kenneth Strömberg (OPOL), SPF
Ersättare-Org
2024-01-02 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Kenneth Strömberg