Skärholmens pensionärsråd

Mandatperiod: 2021-01-04 - 2021-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Christer Flink (OPOL)
Ordförande-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Christer Flink
Göran Cederstrand (OPOL)
Vice ordförande-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Göran Cederstrand
Rune Axelsson (OPOL)
Ledamot-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Rune Axelsson
Ulla-Britt Hartell (OPOL)
Ledamot-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Hartell
Kerstin Krook (OPOL)
Ledamot-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Kerstin Krook
Leif Andersson (OPOL), PRO
Ersättare-Org
2021-06-10 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Leif Andersson
Åke Hultman (OPOL)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Åke Hultman
Christin Lundqvist (OPOL)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Christin Lundqvist
Gertie Unhagen Deiving (OPOL)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Gertie Unhagen Deiving
Lars Vallin (OPOL)
Ersättare-Org
2021-01-01 — 2021-12-31
Visa alla uppdrag för Lars Vallin