Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skärholmens pensionärsråd

Mandatperiod: 2020-01-02 - 2020-12-31

Gå till Skärholmens pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Christer Flink (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Göran Cederstrand (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Rune Axelsson (OPOL)
E-post: runeaxelsson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Britt-Marie Ekvall (OPOL)
E-post: britt-marie.ekvall@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Ulla-Britt Hartell (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Gertie Unhagen Deiving (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Kerstin Krook (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Anders Petersson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Christin Lundqvist (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2020-01-02 -- 2020-12-31
Lars Vallin (OPOL), SPF
Visa alla uppdrag