Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skarpnäcks råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2012-01-01 - 2014-12-31

Gå till Skarpnäcks råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Kerstin Järneberg (OPOL), HSO
Mobil: 0739 84 63 78
E-post: 08-6043792@comhem.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lars Jonsson (OPOL), HSO
E-post: larserik.jonsson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-02-01 -- 2018-12-31
Pelle Westerlund (OPOL), DHR
Ledamot Funktionshindersråd
Visa alla uppdrag