Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Skarpnäcks råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Skarpnäcks råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)