Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Farstas pensionärsråd


Gå till Farstas pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-02-26 -- 2018-12-31
Alexandra Posacki (OPOL), SPF
Mobil: 070 366 15 65
E-post: alexandra.posacki@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-02-26 -- 2018-12-31
Berit Johansson (OPOL), PRO
Mobil: 070 649 90 54
E-post: berit.wage@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Inger Sjöberg (OPOL), PRO
Mobil: 0709 52 12 93
E-post: inger.sjoberg@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Gun-Britt Dahlberg (OPOL), PRO
Mobil: 0736 43 34 35
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Greta Jönsson (OPOL), SPF
Mobil: 073 654 36 25
E-post: perojoensson@tele2.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Bror Palmäng (OPOL), PRO
E-post: brorochmaria@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-06-15 -- 2018-12-31
Wåge Johansson (OPOL), PRO
E-post: berit.wage@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-08-24 -- 2018-12-31
Vakant (OPOL), PRO

Ersättare-Org
2018-02-02 -- 2018-12-31
Christina Johansson (OPOL), SPF
E-post: roch1945@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2018-01-01 -- 2018-12-31
Yvonne Algård (OPOL), SPF
Mobil: 070 468 61 38
E-post: yalg_rd@hotmail.com
Visa alla uppdrag