Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Farstas pensionärsråd


Gå till Farstas pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-25 -- 2021-12-31
Alexandra Posacki (OPOL), SPF
Mobil: 070 366 15 65
E-post: alexandra.posacki@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-25 -- 2021-12-31
Berit Johansson (OPOL), PRO
Mobil: 070 649 90 54
E-post: berit.wage1@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Inger Sjöberg (OPOL), PRO
Mobil: 070 952 12 93
E-post: inger.sjoberg@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Gun-Britt Dahlberg (OPOL), PRO
Mobil: 073 643 34 35
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ing-Marie Svensson (OPOL), SPF
Mobil: 070 452 18 19
E-post: Junibarn52@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Wåge Johansson (OPOL), PRO
E-post: berit.wage1@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Sven-Göran Svanborg (OPOL), PRO
Mobil: 070 544 04 62
E-post: sven.svanborg76@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-04-15 -- 2021-12-31
Gunnar Björkman (OPOL), PRO
Mobil: 073 071 81 60
E-post: gunnar.bjoerkman@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christina Johansson (OPOL), SPF
Mobil: 070 538 46 76
E-post: roch1945@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ann-Christine Hanerud (OPOL), SPF
Mobil: 073 647 09 46
E-post: achanerud@gmail.com
Visa alla uppdrag