Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Farstas demokratiråd

Mandatperiod: 2015-05-21 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-16 -- 2018-12-31
Klas Wissman (M)
Mobil: 0720 31 99 63
E-post: klaswissman@icloud.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-16 -- 2018-12-31
Moa Sahlin (S)
Mobil: 073 652 58 82
E-post: moa.m.sahlin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-05-21 -- 2018-12-31
Lars Bäck (V)
Mobil: 073 444 19 84
E-post: lars.back@yahoo.co.uk, lars.back@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-10-02 -- 2018-12-31
Vakant (--)

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Vakant (--)