Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Farstas demokratiråd

Mandatperiod: 2015-05-21 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-03-09 -- 2018-12-31
Moa Sahlin (S)
Mobil: 073 652 58 82
E-post: moa.m.sahlin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2015-05-21 -- 2018-12-31
Klas Wissman (M)
Mobil: 0720 31 99 63
E-post: klaswissman@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-03-09 -- 2018-12-31
Anita Jonsson (MP)
Mobil: 070 373 99 46
E-post: anitajonsson46@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-05-21 -- 2018-12-31
Lars Bäck (V)
Mobil: 073 444 19 84
E-post: lars.back@yahoo.co.uk, lars.back@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-06-16 -- 2018-12-31
Stefan Back (L)
Mobil: 0760 32 27 41
E-post: stefan.back@hotmail.com
Visa alla uppdrag