Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Farstas utvecklings- och näringslivsråd

Mandatperiod: 2015-12-16 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-16 -- 2018-12-31
Lars Jilmstad (M)
Mobil: 070-345 64 36
E-post: lars.jilmstad@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-16 -- 2018-12-31
Karin Lekberg (S)
Mobil: 0704 80 27 34
E-post: karin@lekberg.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-12-16 -- 2018-12-31
Peter Öberg (L)
Mobil: 070 533 58 32
E-post: oeberg.peter@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2016-12-13 -- 2018-12-31
Vakant (C)

Ledamot
2015-12-16 -- 2018-12-31
Lars Hultkvist (KD)
Mobil: 076 136 50 95
E-post: lars.hultkvist@gmail.com, lars.hultkvist@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-12-16 -- 2018-12-31
Kjell Backman (S)
Mobil: 070 527 48 65
E-post: k.backman@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-12-16 -- 2018-12-31
Lars Bäck (V)
Mobil: 073 444 19 84
E-post: lars.back@yahoo.co.uk, lars.back@stockholm.se
Visa alla uppdrag