Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Gustav Fridolin (MP)
Ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: gustav.fridolin@stadsmissionensfhsk.se
Visa alla uppdrag för Gustav Fridolin
Karin Lekberg (S)
Ledamot
2022-02-23 — 2022-12-31
Mobil: 070 480 27 34
E-post: karin@lekberg.se
Visa alla uppdrag för Karin Lekberg
Rodrigo Arce Oliver (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0709188610
E-post: rodrigo.arce@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag för Rodrigo Arce Oliver
Karin Blomstrand (M)
Ledamot
2022-02-09 — 2022-12-31
E-post: karin.blomstrand@gmail.com
Visa alla uppdrag för Karin Blomstrand
Urban Emson (SD)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Urban Emson
Christoffer Heimbrand (L)
Ledamot
2022-02-09 — 2022-12-31
Jurist
Mobil: 0735178833
E-post: christoffer.heimbrand@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Christoffer Heimbrand
Gunnar Caperius (C)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: gunnar.caperius@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Gunnar Caperius
Sofia Tahko (KD)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: sofia.tahko@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Sofia Tahko
Luis Lineo (Fi)
Ledamot
2022-02-09 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Luis Lineo
Ahmed Abdirahman (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Vd och grundare
E-post: ahmed.abdirahman@theglobalvillage.se
Visa alla uppdrag för Ahmed Abdirahman
Helena Klintström (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Helena Klintström
Johan Kuylenstierna (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Johan Kuylenstierna
Marika Markovits (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Marika Markovits
Azuka Nnamaka (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: azuka.nnamaka@hotmail.se
Visa alla uppdrag för Azuka Nnamaka
Anna Quarnström (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: anna.quarnstrom@hrfstockholm.se
Visa alla uppdrag för Anna Quarnström
Anders Tranberg (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Anders Tranberg
Gertrud Åström (OPOL)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: gertrud.astrom@telia.com
Visa alla uppdrag för Gertrud Åström