Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Gustav Fridolin (MP)
E-post: gustav.fridolin@stadsmissionensfhsk.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christoffer Järkeborn (M)
Kommunfullm
Mobil: 072-2422819
E-post: christoffer.jarkeborn@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Erik Wassén (L)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Gunnar Caperius (C)
E-post: gunnar.caperius@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Sofia Tahko (KD)
E-post: sofia.tahko@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Maria-Elsa Salvo (S)
E-post: melsa.salvo@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Rodrigo Arce Oliver (V)
Mobil: 0709188610
E-post: rodrigo.arce@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Urban Emson (SD)
E-post: urban.emson@sd.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Farida Al-Abani (Fi)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ahmed Abdirahman (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Helena Klintström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johan Kuylenstierna (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Marika Markovits (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Azuka Nnamaka (OPOL)
E-post: azuka.nnamaka@hotmail.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anna Quarnström (OPOL)
E-post: anna.quarnstrom@hrfstockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Tranberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Gertrud Åström (OPOL)
E-post: gertrud.astrom@telia.com
Visa alla uppdrag