Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030

Mandatperiod: 2019-04-10 - 2020-04-09
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-04-10 -- 2020-04-09
Gustav Fridolin (MP)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-10 -- 2022-04-09
Christoffer Järkeborn (M)
Kommunfullm
Mobil: 072-2422819
E-post: christoffer.jarkeborn@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-10 -- 2020-04-09
Erik Wassén (L)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-10 -- 2020-04-09
Gunnar Caperius (C)
E-post: gunnar.caperius@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-10 -- 2020-04-09
Ulrika Hoff (KD)
E-post: ulrika.hoff@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-10 -- 2020-04-09
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-05-08 -- 2020-04-09
Rodrigo Arce Oliver (V)
Mobil: 0709188610
E-post: rodrigo.arce@vansterpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-10 -- 2020-04-09
Peter Wallmark (SD)
Gruppledare
E-post: peter.wallmark@sd.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-10 -- 2020-04-09
Sissela Nordling Blanco (Fi)
Gruppledare
E-post: sissela.nordling.blanco@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-19 -- 2020-04-09
Ahmed Abdirahman (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-19 -- 2020-04-09
Maud Eduards (OPOL)
E-post: maud.eduards@statsvet.su.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-19 -- 2020-04-09
Helena Klintström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-19 -- 2020-04-09
Johan Kuylenstierna (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-19 -- 2020-04-09
Marika Markovits (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-19 -- 2020-04-09
Azuka Nnamaka (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-19 -- 2020-04-09
Anders Tranberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-06-19 -- 2020-04-09
Gertrud Åström (OPOL)
E-post: gertrud.astrom@telia.com
Visa alla uppdrag