Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hägersten-Älvsjö pensionärsråd


Gå till Hägersten-Älvsjö pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-07-01 -- 2020-12-31
Gunnar Carlsson (OPOL), SPF
Mobil: 0706-742 488
E-post: carlsson.gu@telia.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-07-01 -- 2020-12-31
Ingrid Uddén (OPOL), PRO
Mobil: 070-767 81 87
E-post: ingrid.udden@tele2.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-07-01 -- 2020-12-31
Birgitta Airas (OPOL), SPF
Mobil: 0708-88 55 07
E-post: birgitta.airas@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-07-01 -- 2020-12-31
Maria Renmyr (OPOL), SPF
Mobil: 073-503 62 42
E-post: maria.renmyr@ownit.nu
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-07-01 -- 2020-12-31
Agneta Sköldstedt (OPOL), PRO
Mobil: 070-5449975
E-post: agneta.skoldstedt@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-07-01 -- 2020-12-31
Lola Carlsson (OPOL), SPF
Mobil: 070-224 50 54
E-post: lolca36@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-07-01 -- 2020-12-31
Anitha Kroglund (OPOL), PRO
Telefon: 070-782 17 94
E-post: anithakroglund@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-07-01 -- 2020-12-31
Sune Pettersson (OPOL), PRO
Mobil: 070-323 26 07
E-post: suneapettersson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-07-01 -- 2020-12-31
Marianne Sundberg (OPOL), PRO
Telefon: 08-19 30 21
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-07-01 -- 2020-12-31
Torbjörn Sundsgård (OPOL), SPF
Mobil: 073-587 50 71
E-post: torbjorn13327@gmail.com
Visa alla uppdrag