Erato 101 Samhällsfastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2021-06-08 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ebba Agerman (OPOL)
Ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
E-post: ebba.agerman@sisab.se
Visa alla uppdrag för Ebba Agerman
Mona Fagerlund (OPOL)
Vice ordförande
2021-06-08 — 2023-03-31
E-post: mona.fagerlund@sisab.se
Visa alla uppdrag för Mona Fagerlund
Sofia Johansson (OPOL)
Suppleant
2021-06-08 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Sofia Johansson
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Lekmannarevisor
2021-06-08 — 2023-03-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Amanj Mala-Ali (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2021-06-08 — 2023-03-31
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Amanj Mala-Ali