Erato 101 Samhällsfastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ebba Agerman (OPOL)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: ebba.agerman@sisab.se
Visa alla uppdrag för Ebba Agerman
Mona Fagerlund (OPOL)
Vice ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: mona.fagerlund@sisab.se
Visa alla uppdrag för Mona Fagerlund
Sofia Johansson (OPOL)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Sofia Johansson
Amanj Mala-Ali (S)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Amanj Mala-Ali
Lena Huss (L)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lena Huss