Järva pensionärsråd

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Mats Hellberg (OPOL)
Ordförande-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 072-2158353
Visa alla uppdrag för Mats Hellberg
Kurt Yngve Sievert Balkeståhl (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 0730 230980
E-post: sievert@akalla.st
Visa alla uppdrag för Kurt Yngve Sievert Balkeståhl
Eddie Berverlin (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: eddie.bervelin@comhem.se
Visa alla uppdrag för Eddie Berverlin
Kristina Friberg (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Kristina Friberg
Vakant (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Karin Baad (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Baad
Anja Heinonen (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Anja Heinonen
Evy Möller (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Evy Möller
Åke Stöckel (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Åke Stöckel
Yvonne Zettergren (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 073-9721228
Visa alla uppdrag för Yvonne Zettergren