Norra innerstadens pensionärsråd

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anders Rickardsson (OPOL)
Ordförande-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Anders Rickardsson
Suzanne Lindqvist (OPOL)
Vice ordförande-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Suzanne Lindqvist
Rigmor Hammarberg (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Rigmor Hammarberg
Margareta Eriksson (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Margareta Eriksson
Sten Fylkner (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Sten Fylkner
Margareta Sjöberg (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Margareta Sjöberg
Christina Roman (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Christina Roman
Carl Ehnbom (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070-522 00 14
Visa alla uppdrag för Carl Ehnbom
Christina Bergström (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Christina Bergström
Ulla Lindqvist (OPOL)
Ersättare-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Ulla Lindqvist