Ulrika Palm (S)

Statstjänsteperson
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 100
E-post: Ulrikapalm13@gmail.com

Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ulrika Palm (S)