Stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen

Mandatperiod: 2014-01-01 - 2014-12-31

Gå till Stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2014-01-01 -- 2014-12-31
Abit Dundar (FP)
socionom
Mobil: 076-129 07 14
E-post: abit.dundar@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2014-01-01 -- 2014-12-31
Eva Fagerhem (S)
socionom
Telefon: 08-508 20 114
Mobil: 076-122 01 14
E-post: eva.fagerhem@stockholm.se, eva@fagerhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2014-12-31
Lars Svärd (M)
jur kand, kommunfullm
Mobil: 070-724 27 15
E-post: lars.svard@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2014-12-31
Johan Nilsson (M)
fil.mag.
Telefon: 076-122 70 15
E-post: johan.nilsson@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2014-12-31
Anette Hellström (M)
E-post: anette-hellstrom@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2014-12-31
Tomas Tetzell (M)
jur.kand. och civilekonom
Mobil: 0708-29 25 71
E-post: tomas.tetzell@ebrevet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2014-12-31
Malin Strid (FP)
politisk sekreterare
Mobil: 072-744 43 99
E-post: malin.strid@liberal.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2014-12-31
Hans Tjernström (C)
Mobil: 0736-14 03 72
E-post: hans.tjernstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2014-12-31
Björn Sund (S)
folkhögskollärare
Mobil: 070-600 31 72
E-post: bjorn.sund@folkbildning.net
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2014-12-31
Larsolof Blixt (S)
Mobil: 076-113 71 60
E-post: larsolof.blixt@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2014-12-31
Jessica Jormtun (MP)
Mobil: 0722-66 78 44
E-post: jessica.jormtun@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2014-12-31
Johan Faxér (MP)
Mobil: 070-669 14 13
E-post: johan.faxer@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2014-01-01 -- 2014-12-31
Carita Stenbacka Tenezakis (V)
Mobil: 073-986 29 50
E-post: carita.stenbacka@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Anna Bredin (M)
Telefon: 0727-255303
E-post: anna.bredin@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Filip Solsjö (M)
E-post: filip.solsjo@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Magnus Bock (M)
ekonom
Mobil: 0735-600 760
E-post: magnus.bock@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Tita Bergquist (M)
Mobil: 0709-306 606
E-post: tita.bergquist@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Susanne Sjöblom (M)
E-post: susanne.sjoblom@moderat.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Sverker Sundmark (M)
civilekonom
Mobil: 070-758 11 30
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Jonas Haak (FP)
ekonom
Mobil: 070-645 60 66
E-post: jonas.haak@bredband.net
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Sara Gunnerud (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Marita Ros (S)
Telefon: 08-508 347 55
E-post: maritaros@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Patrik Lindgren (S)
Mobil: 073-759 82 38
E-post: bopatrikmikael@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Christopher Ödmann (MP)
Mobil: 070-355 61 07
E-post: christopher.odmann@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Hanna Lidström (MP)
Telefon: 073-716 60 33
E-post: hanna.n.lidstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2014-01-01 -- 2014-12-31
Kerstin Tholin (V)
Mobil: 070-739 04 40
E-post: kerstintholin@gmail.com
Visa alla uppdrag