Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämnden, Överförmyndarnämnden och Äldrenämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

Gå till Socialnämnden, Överförmyndarnämnden och Äldrenämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2015-01-07 -- 2018-12-31
Nils Duwähl (OPOL), DHR
Tg-konsult
Mobil: 0739-81 99 34
E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2015-01-07 -- 2018-12-31
Lena Huss (OPOL), HSO
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-06-13 -- 2018-12-31
Bengt Lyngbäck (OPOL), HSO
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-01-07 -- 2018-12-31
Håkan Jarmar (OPOL), HSO
E-post: hakan.jarmar10@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-09-17 -- 2018-12-31
Kerstin Järneberg (OPOL), HSO
Mobil: 0739 84 63 78
E-post: 08-6043792@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2015-06-13 -- 2018-12-31
Vakant (OPOL), HSO

Ledamot
2015-01-07 -- 2018-12-31
Gunnar Sandström (OPOL), SRF
E-post: gurra.sandstrom@telia.com
Visa alla uppdrag