Gå till

Facknämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Socialnämnden, Överförmyndarnämnden och Äldrenämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2011-01-01 - 2014-12-31

Gå till Socialnämnden, Överförmyndarnämnden och Äldrenämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Lena Huss (OPOL), FR
E-post: lenahuss@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2022-12-31
Nils Duwähl (OPOL), FR
Tg-konsult
Mobil: 0739-81 99 34
E-post: nisse.duwahl@dhrs.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Niklas Bjurström (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Torbjörn Dacke (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Gunnar Sandström (OPOL), FR
E-post: gurra.sandstrom@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Henrik Sundqvist (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2022-12-31
Gunilla Jarehult (OPOL), FR
Visa alla uppdrag