Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Älvsjö pensionärsråd

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Älvsjö pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Christer Bentzer (OPOL), SPF
E-post: fam.bentzer@telia.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Britt Petersson (OPOL), SPF
E-post: brittm.petersson@ownit.nu
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Ingrid Uddén (OPOL), PRO
Mobil: 070-767 81 87
E-post: ingrid.udden@tele2.se
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Inger Stenelo (OPOL), PRO
Mobil: 073-769 27 25
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Marianne Lindqvist (OPOL), SKPF
E-post: marianne-lindqvist@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Lillemor Tholander (OPOL), SPF
E-post: lillemor.tholander@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Evy Johansson (OPOL), SPF
Mobil: 070-397 25 55
E-post: evy.johansson@frejo.se
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Märta Lindh (OPOL), PRO
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Barbro Ehnvall (OPOL), PRO
E-post: barbro-@ownit.nu
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2017-01-01 -- 2017-12-31
Vakant (OPOL), PRO