Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Älvsjö pensionärsråd

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Älvsjö pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)