Rikskommittén Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2022-12-31

Gå till Rikskommittén Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2020-01-01 -- 2022-12-31
Cecilia Brinck (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35
Stockholm
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Visa alla uppdrag