Rikskommittén Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2025-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Olle Burell (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2025-12-31
S-kansliet Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: olle.burell@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Olle Burell