Rikskommittén Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2019-12-31

Gå till Rikskommittén Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2017-01-01 -- 2019-12-31
Eva-Louise Erlandsson Slorach (S)
banktjänsteman, kommunfullm:s ordf
Stadshuset
105 35
Stockholm
E-post: Evalouise.slorach@gmail.com
Visa alla uppdrag