Kommunstyrelsens pensionärsråd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anne-Marie Bergström (OPOL)
Mobil: 070-493 48 87
E-post: anne-marie.bergstrom@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lars Bäck (OPOL)
Mobil: 073 444 19 84
E-post: lars.back@yahoo.co.uk
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Britt-Marie Ekvall (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Roland Eliasson (OPOL)
Mobil: 073-0620112
E-post: roland.eliasson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christina Folke (OPOL)
E-post: ch.folke@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lena Hedquist (OPOL)
Mobil: 0737-59 40 82
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lars-Erik Karlsson (OPOL)
pensionär
E-post: lekarlsson41@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Lidbeck (OPOL)
Mobil: 070-5370884
E-post: anders.lidbeck@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Margaretha Persson (OPOL)
Mobil: 070-485 56 77
E-post: margarethasfack@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Marie-Louise Andersén (OPOL)
Mobil: 070 295 5883
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Irene E. Svensson (OPOL)
Mobil: 070 350 37 98
E-post: irene.e.svensson43@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Leif Johansson (OPOL)
Telefon: 0739207550
E-post: leif-pontus.johansson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Astrid Elisabet Kågedal (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karin Lund (OPOL)
E-post: karin.lund@priorita.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Inga Lundwall (OPOL)
E-post: inga.lundwall100@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lena Sernevåg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Claes Tjäder (OPOL)
E-post: claes.tjaeder@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Yvonne Wendt (OPOL)
ersättare
Mobil: 070-511 20 41
Visa alla uppdrag