Kommunstyrelsens pensionärsråd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Irene E. Svensson (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 070 350 37 98
E-post: irene.e.svensson43@gmail.com
Visa alla uppdrag för Irene E. Svensson
Roland Eliasson (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 073-0620112
E-post: roland.eliasson@telia.com
Visa alla uppdrag för Roland Eliasson
Lena Hedquist (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 0737-59 40 82
Visa alla uppdrag för Lena Hedquist
Lars-Erik Karlsson (OPOL)
Ledamot
2023-01-18 — 2023-12-31
pensionär
E-post: lekarlsson41@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lars-Erik Karlsson
Astrid Kågedal (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: kagedal@gmail.com
Visa alla uppdrag för Astrid Kågedal
Anders Lidbeck (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 070-5370884
E-post: anders.lidbeck@telia.com
Visa alla uppdrag för Anders Lidbeck
Margaretha Persson (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 070-485 56 77
E-post: margarethasfack@telia.com
Visa alla uppdrag för Margaretha Persson
Marianne Rogell Eklund (OPOL)
Ledamot
2023-04-05 — 2023-12-31
E-post: maiken.rogell.eklund@gmail.com
Visa alla uppdrag för Marianne Rogell Eklund
Lena Sernevåg (OPOL)
Ledamot
2023-01-18 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Lena Sernevåg
Marie Louise Andersén (OPOL)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 070 295 5883
Visa alla uppdrag för Marie Louise Andersén
Monica André (OPOL)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 0708392966
E-post: monikaandre2014@gmail.com
Visa alla uppdrag för Monica André
Sven-Eric Bergman (OPOL)
Ersättare
2023-01-18 — 2023-12-31
Mobil: 070-642 73 30
Visa alla uppdrag för Sven-Eric Bergman
Maivor Carlens (OPOL)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Maivor Carlens
Leif Ladeby (OPOL)
Ersättare
2023-04-26 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Leif Ladeby
Inga Lundwall (OPOL)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: inga.lundwall100@gmail.com
Visa alla uppdrag för Inga Lundwall
Karin Schiöld (OPOL)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Mobil: 076-117 52 34
Visa alla uppdrag för Karin Schiöld
Claes Tjäder (OPOL)
Ersättare
2023-01-18 — 2023-12-31
E-post: claes.tjaeder@gmail.com
Visa alla uppdrag för Claes Tjäder
Gerthrud Östlinder (OPOL)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Gerthrud Östlinder