Gudrun Hammar (OPOL)

Understerska
Mobil: 0708323682

Ledamot SKPF Kommunstyrelsens pensionärsråd
Ledamot-Org SKPF Södermalms pensionärsråd
Gudrun Hammar (OPOL)