Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kungsholmens pensionärsråd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-01-31

Gå till Kungsholmens pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Lidbeck (OPOL), SPF
Mobil: 070-5370884
E-post: anders.lidbeck@telia.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christina Folke (OPOL)
E-post: ch.folke@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Roger Andersson (OPOL)
Mobil: 070-2165292
E-post: rogge.andersson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Birgitta Dangården (OPOL)
Mobil: 070-2925173
E-post: birgitta@dangarden.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Björn Sundström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karl-Ivar Borg (OPOL)
Mobil: 073-9540696
E-post: kribbe@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kerstin Levisohn (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anita Nordin (OPOL)
Mobil: 076-800 98 29
E-post: anita.nordin.vik@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Karin Schiöld (OPOL)
Visa alla uppdrag

Ersättare-Org
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kim Åsberg (OPOL)
Visa alla uppdrag