Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kungsholmens pensionärsråd

Mandatperiod: 2020-01-01 - 2020-12-31

Gå till Kungsholmens pensionärsråd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)