Birgitta Thulin (M)

Mobil: 0709-999403
E-post: gittanthulin@gmail.com

Ledamot (M) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Ersättare-Org SPF Kungsholmens pensionärsråd
Suppleant (M) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Birgitta Thulin (M)

Högupplöst foto