Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Södermalms råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Gå till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2017-02-01 -- 2018-12-31
Stefan Fagerström (OPOL), HSO
Telefon: 070-8390767
E-post: stefan.fagerstrom@fubstockholm.se
Visa alla uppdrag

Ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Vakant (OPOL), HSO

Vice ordförande-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Lars Persson (OPOL), HSO
E-post: lassep47@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Rickard Friberg (OPOL), HSO
E-post: rickard@ramp.nu
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Britt Marie Färm (OPOL), HSO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Carola Gioti (OPOL), SRF
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ragnar Helin (OPOL), HSO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2015-01-01 -- 2018-12-31
Barbro Ohlson (OPOL), HSO
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2017-02-01 -- 2018-12-31
Vakant (OPOL), HSO