Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Södermalms råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Gå till Södermalms råd för funktionshinderfrågor

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Stefan Fagerström (OPOL), FR
Telefon: 070-8390767
E-post: stefan.fagerstrom@fubstockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Oscar Erlandsson (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ragnar Helin (OPOL), FR
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Rickard Friberg (OPOL), FR
E-post: rickard@ramp.nu
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Carola Gioti (OPOL), SRF
Mobil: 073-7261146
E-post: carolagioti@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot-Org
2019-01-01 -- 2022-12-31
Pelle Westerlund (OPOL), DHR
Ledamot Funktionshindersråd
Visa alla uppdrag