Södermalms råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Stefan Fagerström (OPOL), FR
Ordförande-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Telefon: 070-8390767
E-post: stefan.fagerstrom@fubstockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Fagerström
Oscar Erlandsson (OPOL), FR
Vice ordförande-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Oscar Erlandsson
Ragnar Helin (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ragnar Helin
Maria Fagerquist (OPOL)
Ledamot-Org
2022-03-15 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Maria Fagerquist
Carola Gioti (OPOL), SRF
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 073-7261146
E-post: carolagioti@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Carola Gioti
Pelle Westerlund (OPOL), DHR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Ledamot Funktionshindersråd
Visa alla uppdrag för Pelle Westerlund
Ann-Cristin Broberg (OPOL), FR
Ledamot-Org
2019-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ann-Cristin Broberg