Kungsholmens Sociala delegation

Mandatperiod: 2024-01-03 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Johanna Karlsson (S)
Ordförande
2024-01-03 — 2024-12-31
E-post: johanna.x.karlsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johanna Karlsson
Lou-Ann Wejke Norberg (M)
Vice ordförande
2024-01-03 — 2024-12-31
E-post: lou-ann.wejke.norberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lou-Ann Wejke Norberg
Nick Rejimand (S)
Ledamot
2024-02-26 — 2024-12-31
E-post: nick.rejimand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Nick Rejimand
Marie-Louise Siverstrand (V)
Ledamot
2024-01-03 — 2024-12-31
E-post: marie-louise.siverstrand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Marie-Louise Siverstrand
Rickard Ydrenäs (L)
Ledamot
2024-01-03 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Rickard Ydrenäs
Christina Winroth (S)
Ersättare
2024-01-03 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Christina Winroth
Simon Hallonsten (MP)
Ersättare
2024-02-26 — 2024-12-31
E-post: jan.simon.hallonsten@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Simon Hallonsten
Kjell Åke Karlsson (M)
Ersättare
2024-01-03 — 2024-12-31
E-post: kjell.ake.karlsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kjell Åke Karlsson
Anette Bergkvist Nordvall (C)
Ersättare
2024-01-03 — 2024-12-31
E-post: anette.nordvall@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anette Bergkvist Nordvall