Kungsholmens Sociala delegation

Mandatperiod: 2022-01-11 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Christer H Sjöblom (M)
Ordförande
2022-01-11 — 2022-12-31
f.d. kriminalkommissarie
Mobil: 070-551 55 80
E-post: christer.sjoblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Christer H Sjöblom
Johanna Karlsson (S)
Vice ordförande
2022-01-11 — 2022-12-31
E-post: johannax1@live.com
Visa alla uppdrag för Johanna Karlsson
Paulina Draganja (L)
Ledamot
2022-01-11 — 2022-12-31
Telefon: 0763498043
E-post: paulina.draganja@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Paulina Draganja
Staffan Gustavsson (MP)
Ledamot
2022-01-11 — 2022-12-31
E-post: staffan.gustavsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Staffan Gustavsson
Marie-Louise Siverstrand (V)
Ledamot
2022-01-11 — 2022-12-31
E-post: marie-louise.siverstrand@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Marie-Louise Siverstrand
Britt Tryding (M)
Ersättare
2022-01-11 — 2022-12-31
E-post: britt@tryding.se
Visa alla uppdrag för Britt Tryding
Lou-Ann Wejke Norberg (M)
Ersättare
2022-01-11 — 2022-12-31
E-post: louann.wejke@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lou-Ann Wejke Norberg
Jan-Åke Porseryd (S)
Ersättare
2022-01-11 — 2022-12-31
Journalist
Mobil: 0730-585086
E-post: jan.ake@bredband.net
Visa alla uppdrag för Jan-Åke Porseryd
EvaLena Varhelyi (V)
Ersättare
2022-01-11 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för EvaLena Varhelyi