Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kungsholmens Sociala delegation

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-01-31

Gå till Kungsholmens Sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)