Kungsholmens Sociala delegation

Mandatperiod: 2022-01-11 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Johanna Karlsson (S)
Ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: johanna.x.karlsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johanna Karlsson
Lou-Ann Wejke Norberg (M)
Vice ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: lou-ann.wejke.norberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lou-Ann Wejke Norberg
Nick Rejimand (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: nick.rejimand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Nick Rejimand
Marie-Louise Siverstrand (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: marie-louise.siverstrand@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Marie-Louise Siverstrand
Rickard Ydrenäs (L)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Rickard Ydrenäs
Christina Winroth (S)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Visa alla uppdrag för Christina Winroth
Mats Hedman (MP)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: mats.hedman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mats Hedman
Kjell Åke Karlsson (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: kjell.ake.karlsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kjell Åke Karlsson
Anette Bergkvist Nordvall (C)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: anette.nordvall@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anette Bergkvist Nordvall