Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kungsholmens Sociala delegation

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-01-31

Gå till Kungsholmens Sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christer H Sjöblom (M)
f.d. kriminalkommissarie
Mobil: 070-551 55 80
E-post: christer.sjoblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mårten Svensson Risdal (S)
Mobil: 073/691 48 53
E-post: moosbrugger1@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Tommy G Persson (L)
E-post: tommygpersson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Staffan Gustavsson (MP)
E-post: staffan.gustavsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Marie-Louise Siverstrand (V)
E-post: marie-louise.siverstrand@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Britt Tryding (M)
E-post: britt@tryding.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lou-Ann Wejke-Norberg (M)
Mobil: 0736544447
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johanna Karlsson (S)
E-post: johannax1@live.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
EvaLena Varhelyi (V)
Visa alla uppdrag