Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Kungsholmens Sociala delegation

Mandatperiod: 2017-01-01 - 2017-12-31

Gå till Kungsholmens Sociala delegation

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2017-01-01 -- 2017-12-31
Mårten Svensson Risdal (S)
Mobil: 073-691 48 53
E-post: moosbrugger1@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordf (samt nämndpresidium)
2017-01-01 -- 2017-12-31
Maria Johansson (S)
Mobil: 0704 568 728
E-post: maria.johansson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Anders Ödmark (MP)
E-post: naodmark@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Reijo Kittilä (V)
Socialsekreterare
E-post: reijo.kittila@comhem.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-01-01 -- 2017-12-31
Christer H Sjöblom (M)
f.d. kriminalkommissarie
Mobil: 070-551 55 80
E-post: christer.sjoblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Charlotta Holmqvist (S)
E-post: charlottaholmqvist@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Elisabet Wallgren (MP)
E-post: elisabetw_85@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Britt Tryding (M)
E-post: britt@tryding.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2017-01-01 -- 2017-12-31
Lou-Ann Wejke-Norberg (M)
Visa alla uppdrag