Enskede-Årsta-Vantörs sociala delegation

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ingela Edlund (S)
Ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: Sosseingela@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ingela Edlund
Nadin Fakhro (L)
Vice ordförande
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: nadin.fakhro@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Nadin Fakhro
Mikael Hörnkvist (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: mikael.hornkvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mikael Hörnkvist
Margareta Olofsson (V)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: margareta.olofsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Margareta Olofsson
Victor Siljevik (M)
Ledamot
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: victor.awad.siljevik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Victor Siljevik
Erika Sandström Nysäter (V)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
Utredare
Telefon: Post- och telestyrelsen
Mobil: 073-6445639
E-post: nyseter@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Erika Sandström Nysäter
Peter Strandberg (M)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: petersstrandberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Peter Strandberg
Stefan Holm (C)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31
E-post: stefan.holm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Holm
Vakant (--)
Ersättare
2023-01-01 — 2023-12-31