Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Enskede-Årsta-Vantörs sociala delegation

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Erika Wing (M)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Gisela Norrman (S)
Behandlingsassistent
E-post: gisela.norrman@hotmail.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Urban Rybrink (L)
E-post: urban.rybrink@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ola Gabrielson (MP)
E-post: olagabrielson@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lena Rydblom (V)
E-post: vansterlena@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kristiina Katajikko (M)
E-post: katajikko.kristiina@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Elisabet Abelson (C)
E-post: Elisabet.abelson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Bo Hansson (S)
Mediatekniker
Mobil: 0706496431
E-post: sossebosse@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lisa Palm (Fi)
Ersättare
E-post: lisa.palm@stockholm.se
Visa alla uppdrag