Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Enskede-Årsta-Vantörs sociala delegation

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Parvin Araghi (S)
Telefon: 08-50814984
E-post: parvin.araghi@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Erika Wing (M)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Urban Rybrink (L)
E-post: urban.rybrink@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ola Gabrielson (MP)
E-post: olagabrielson@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lars Sterneby (V)
E-post: larssterneby@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Kristiina Katajikko (M)
E-post: katajikko.kristiina@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Vakant (M)

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Bo Hansson (S)
Mediatekniker
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lisa Palm (Fi)
Ersättare
E-post: lisa.palm@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag