Ingela Edlund (S)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 53
Telefon: 087914218
E-post: Sosseingela@gmail.com

Ordförande (S) Servicenämnden
Ledamot (S) Exploateringsnämnden
Ledamot (S) Familjebostäder, AB
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Storstockholms brandförsvar
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ersättare (S) Valberedningen
Suppleant (S) Mässfastigheter i Stockholm AB
Suppleant (S) Stockholmsmässan AB
Vigselförrättare (S) Vigselförrättare i Stadshuset
Ingela Edlund (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto