Ingela Edlund (S)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 53
E-post: Sosseingela@gmail.com

Ordförande (S) Enskede-Årsta-Vantörs sociala delegation
Ledamot (S) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Ledamot (S) Familjebostäder, AB
Ledamot (S) Fastighetsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ersättare (S) Storstockholms brandförsvar
Ersättare (S) Valberedningen
Vigselförrättare (S) Vigselförrättare i Stadshuset
Ingela Edlund (S)
Fotograf: Fredrik Sandin Carlson
Högupplöst foto